Luận văn
660.6 TR-D
Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có gốc lân hữu cơ trong đất nông nghiệp /
DDC 660.6
Tác giả CN Trần, Nhật Đông
Nhan đề Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có gốc lân hữu cơ trong đất nông nghiệp / Trần Nhật Đông; NHDKH: TS Nguyễn Phượng Minh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 51 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Tuyển chọn
Từ khóa tự do Chủng vi sinh vật
Từ khóa tự do Phân lập
Từ khóa tự do Thuốc bảo vệ thực vật
Từ khóa tự do Đất nông nghiệp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502966
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174492
0027
0048FDCE5EA-D4ED-4520-BB5A-40953C5FC885
005202103260826
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210325182649|bdtmkhue|y20210325002237|zdtmkhue
082 |a660.6|bTR-D
100 |aTrần, Nhật Đông
245 |aPhân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có gốc lân hữu cơ trong đất nông nghiệp / |cTrần Nhật Đông; NHDKH: TS Nguyễn Phượng Minh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a51 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aTuyển chọn
653 |aChủng vi sinh vật
653 |aPhân lập
653 |aThuốc bảo vệ thực vật
653 |aĐất nông nghiệp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502966
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2020/660.6/trannhatdong/trannhatdong_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502966 Kho Luận văn 660.6 TR-D Luận văn 1
  1 of 1