Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 VU-P
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Quần thế danh thắng Tràng An /
DDC 910
Tác giả CN Vũ, Kỳ Phượng
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Quần thế danh thắng Tràng An / Vũ Kỳ Phượng; GVHD ThS Trần Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 62 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Quần thể Danh thắng Tràng An
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174052
0028
0041918376A-84E8-4F8E-84D4-CE47FF70695C
005202011161536
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201116003555|bdtmkhue|y20201115182423|zdtmkhue
082 |a910|bVU-P
100 |aVũ, Kỳ Phượng
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Quần thế danh thắng Tràng An / |cVũ Kỳ Phượng; GVHD ThS Trần Thị Mỹ Linh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a62 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChất lượng dịch vụ
653 |aQuần thể Danh thắng Tràng An
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/vukyphuong/vukyphuong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào