Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 TR-T
Phát triển du lịch văn hóa tại Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa /
DDC 910
Tác giả CN Trần, Thị Thảo
Nhan đề Phát triển du lịch văn hóa tại Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa / Trần Thị Thảo; GVHD ThS Trần Thu Phương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch văn hóa
Từ khóa tự do Tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa tự do Huyện Thọ Xuân
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174050
0028
00449C2C75A-8D57-4E38-B5ED-0D4C75834DF3
005202011161521
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201116002136|bdtmkhue|y20201115181129|zdtmkhue
082 |a910|bTR-T
100 |aTrần, Thị Thảo
245 |aPhát triển du lịch văn hóa tại Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa / |cTrần Thị Thảo; GVHD ThS Trần Thu Phương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a60 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aDu lịch văn hóa
653 |aTỉnh Thanh Hóa
653 |aHuyện Thọ Xuân
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/tranthithao/tranthithao_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào