Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 PH-N
Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên /
DDC 910
Tác giả CN Phạm, Thị Nhã
Nhan đề Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên / Phạm Thị Nhã; GVHD TS Vũ Hương Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 96 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp Marketing
Từ khóa tự do Thành phố Tuy Hòa
Từ khóa tự do Thu hút khách du lịch quốc tế
Từ khóa tự do Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174048
0028
0043154DC7C-8C72-4EA4-B3EF-A522BD23E419
005202011161453
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115235346|bdtmkhue|y20201115175722|zdtmkhue
082 |a910|bPH-N
100 |aPhạm, Thị Nhã
245 |aGiải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên / |cPhạm Thị Nhã; GVHD TS Vũ Hương Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a96 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aGiải pháp Marketing
653 |aThành phố Tuy Hòa
653 |aThu hút khách du lịch quốc tế
653 |aTỉnh Phú Yên
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/phamthinha/phamthinha_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào