Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 NG-T
Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Minh Thu
Nhan đề Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long / Nguyễn Minh Thu; GVHD ThS Hoàng Quế Nga
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 78 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Du lịch bền vững
Từ khóa tự do Vịnh Hạ Long
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174045
0028
004400630F6-B895-4BDD-90AC-D5DBC83F1B53
005202011161051
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115195146|bdtmkhue|y20201115173850|zdtmkhue
082 |a910|bNG-T
100 |aNguyễn, Minh Thu
245 |aĐề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Vịnh Hạ Long / |cNguyễn Minh Thu; GVHD ThS Hoàng Quế Nga
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a78 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aGiải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
653 |aDu lịch bền vững
653 |aVịnh Hạ Long
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/nguyenminhthu/nguyenminhthu_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào