Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 HA-G
Phát triển du lịch ẩm thực tại Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Hà, Thị Thanh Giang
Nhan đề Phát triển du lịch ẩm thực tại Hà Nội / Hà Thị Thanh Giang; GVHD ThS Trần Thu Phương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 76 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch ẩm thực
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174043
0028
00431AAC8B2-F43C-4DBE-B9C2-51CD9BE58CBC
005202011161037
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115193716|bdtmkhue|y20201115173001|zdtmkhue
082 |a910|bHA-G
100 |aHà, Thị Thanh Giang
245 |aPhát triển du lịch ẩm thực tại Hà Nội / |cHà Thị Thanh Giang; GVHD ThS Trần Thu Phương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a76 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aDu lịch ẩm thực
653 |aHà Nội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/hathithanhgiang/hathithanhgiang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào