Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 HA-H
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng O'Lake View - Khách sạn O'Gallery Classy Hotel & Spa /
DDC 910
Tác giả CN Hà, Thị Huệ
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng O'Lake View - Khách sạn O'Gallery Classy Hotel & Spa / Hà Thị Huệ; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 78 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Khách sạn O'Gallery Classy Hotel & Spa
Từ khóa tự do Nhà hàng O'Lake View
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174042
0028
004B0992451-27A1-4EDB-9665-3E8590BF92E2
005202011161027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115192700|bdtmkhue|y20201115172158|zdtmkhue
082 |a910|bHA-H
100 |aHà, Thị Huệ
245 |aNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng O'Lake View - Khách sạn O'Gallery Classy Hotel & Spa / |cHà Thị Huệ; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a78 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChất lượng dịch vụ
653 |aKhách sạn O'Gallery Classy Hotel & Spa
653 |aNhà hàng O'Lake View
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/hathihue/hathihue_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào