Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 PH-L
Một số đề xuất cho chương trình du lịch tại Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Phạm, Hải Long
Nhan đề Một số đề xuất cho chương trình du lịch tại Hà Nội / Phạm Hải Long; GVHD TS Nguyễn Thị Thu Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 98 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chương trình du lịch
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174038
0028
004F21BC9B5-A6AE-467D-BD65-4EC1F2299B82
005202011130849
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201112174918|bdtmkhue|y20201111184951|zdtmkhue
082 |a910|bPH-L
100 |aPhạm, Hải Long
245 |aMột số đề xuất cho chương trình du lịch tại Hà Nội / |cPhạm Hải Long; GVHD TS Nguyễn Thị Thu Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a98 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChương trình du lịch
653 |aHà Nội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2019/910/phamhailong/phamhailong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào