Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 NG-T
Phát triển du lịch cộng đồng huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huyền Trang
Nhan đề Phát triển du lịch cộng đồng huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên / Nguyễn Thị Huyền Trang; GVHD ThS Vũ Hương Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch cộng đồng
Từ khóa tự do Tỉnh Điện Biên
Từ khóa tự do Huyện Tủa Chùa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174036
0028
00453993660-762B-4A8F-8352-A44822F21244
005202011130834
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201112173410|bdtmkhue|y20201111183526|zdtmkhue
082 |a910|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Huyền Trang
245 |aPhát triển du lịch cộng đồng huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên / |cNguyễn Thị Huyền Trang; GVHD ThS Vũ Hương Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aDu lịch cộng đồng
653 |aTỉnh Điện Biên
653 |aHuyện Tủa Chùa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2019/910/nguyenthihuyentrang/nguyenthihuyentrang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào