Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 NG-L
Một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút khách du lịch tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Liên
Nhan đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút khách du lịch tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội / Nguyễn Thị Hồng Liên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Thu hút khách du lịch
Từ khóa tự do Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174035
0028
0044C46ADF5-9AFF-49FA-8FD6-9988F0CE8D65
005202011121555
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201112005503|bdtmkhue|y20201111183220|zdtmkhue
082 |a910|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Hồng Liên
245 |aMột số giải pháp nâng cao khả năng thu hút khách du lịch tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội / |cNguyễn Thị Hồng Liên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aThu hút khách du lịch
653 |aTrung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2019/910/nguyenthihonglien/1biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào