Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
420 NG-T
Phát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh theo phương thức đào tạo E-Learning - Đặc điểm và phương pháp. Mã số V2017-07 :
DDC 420
Tác giả CN Ngô, Thị Thanh Thảo
Nhan đề Phát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh theo phương thức đào tạo E-Learning - Đặc điểm và phương pháp. Mã số V2017-07 : Bộ sản phẩm Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / ThS Ngô Thị Thanh Thảo
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 54 tr. ; A4
Từ khóa tự do Phương thức đào tạo E-Learning
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN ThS Võ Thành Trung
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700067
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173987
0029
0041631494E-64E3-42E0-9C70-8EFF6691A328
005202010021006
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201001200659|zdtmkhue
082 |a420|bNG-T
100 |aNgô, Thị Thanh Thảo
245 |aPhát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh theo phương thức đào tạo E-Learning - Đặc điểm và phương pháp. Mã số V2017-07 : |bBộ sản phẩm Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / |cThS Ngô Thị Thanh Thảo
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a54 tr. ; |cA4
653 |aPhương thức đào tạo E-Learning
653 |aKỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh
700 |aThS Võ Thành Trung
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700067
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700067 Kho Kết quả NCKH 420 NG-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào