Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
370.071 NG-H
Nghiên cứu quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-01 :
DDC 370.071
Tác giả CN Nguyễn, Mai Hương
Nhan đề Nghiên cứu quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-01 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Viện / PGS.TS Nguyễn Mai Hương
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 95 tr. ; A4
Từ khóa tự do Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Đánh giá kết quả học tập
Từ khóa tự do Ngân hàng câu hỏi kiểm tra
Tác giả(bs) CN TS. Lê Thị Mỹ Hà
Tác giả(bs) CN ThS Nguyễn Thị Hương An
Tác giả(bs) CN ThS Lê Trường Sơn
Tác giả(bs) CN ThS Trần Thị Mai Hanh
Tác giả(bs) CN TS Trần Thị Hồng Thúy
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173986
0029
0049373A89F-5386-457C-A651-0AF46924B5A6
005202010020930
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201001193018|zdtmkhue
082 |a370.071|bNG-H
100 |aNguyễn, Mai Hương
245 |aNghiên cứu quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-01 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Viện / |cPGS.TS Nguyễn Mai Hương
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a95 tr. ; |cA4
653 |aSinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aĐánh giá kết quả học tập
653 |aNgân hàng câu hỏi kiểm tra
700 |aTS. Lê Thị Mỹ Hà
700|aThS Nguyễn Thị Hương An
700|aThS Lê Trường Sơn
700|aThS Trần Thị Mai Hanh
700|aTS Trần Thị Hồng Thúy
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700066
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700066 Kho Kết quả NCKH 370.071 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào