Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
621.3 DA-A
Nghiên cứu ứng dụng FPGA trong mạch tự thử (Built - In self - Test). Mã số V2018-12 :
DDC 621.3
Tác giả CN Đặng, Hoàng Anh
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng FPGA trong mạch tự thử (Built - In self - Test). Mã số V2018-12 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện / ThS Đặng Hoàng Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 35 tr. ; A4
Từ khóa tự do Mạch tự thử
Từ khóa tự do Ứng dụng FPGA
Tác giả(bs) CN Lê Chí Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tố Uyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700065
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173985
0029
004C6FF1FFF-66FD-4442-B4C8-5E0E745C4889
005202010020912
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201001191234|zdtmkhue
082 |a621.3|bDA-A
100 |aĐặng, Hoàng Anh
245 |aNghiên cứu ứng dụng FPGA trong mạch tự thử (Built - In self - Test). Mã số V2018-12 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện / |cThS Đặng Hoàng Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a35 tr. ; |cA4
653 |aMạch tự thử
653 |aỨng dụng FPGA
700 |aLê Chí Quỳnh
700|aNguyễn Hoài Giang
700|aNguyễn Thị Tố Uyên
700|aNguyễn Văn Sơn
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700065
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700065 Kho Kết quả NCKH 621.3 DA-A Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào