Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 LE-D
Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng trường Đại học Mở Hà Nội tại Hưng Yên /
DDC 000
Tác giả CN Lê, Văn Dũng
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông Tin
Nhan đề Ứng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng trường Đại học Mở Hà Nội tại Hưng Yên / Lê Văn Dũng, Trần Hữu Khánh, Nguyễn Phương Nam, GVHD: Trần Duy Hưng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 68tr. ; A4
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do ngôn ngữ VRML
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100816-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173982
00213
004445EABBF-641F-4CCC-912B-CB034F295A2B
005202010011626
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001022617|zntanguyet
082 |a000|bLE-D
100 |aLê, Văn Dũng
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông Tin
245 |aỨng dụng ngôn ngữ VRML mô phỏng trường Đại học Mở Hà Nội tại Hưng Yên / |cLê Văn Dũng, Trần Hữu Khánh, Nguyễn Phương Nam, GVHD: Trần Duy Hưng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a68tr. ; |cA4
653 |aỨng dụng
653 |angôn ngữ VRML
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100816-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100816 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-D Đồ Án 1
2 02100817 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-D Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào