Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 LE-T
Xây dựng hệ thống chăm sóc cây trồng cho mô hình trồng cây kiểu nhỏ /
DDC 000
Tác giả CN Lê, Văn Thanh
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông Tin
Nhan đề Xây dựng hệ thống chăm sóc cây trồng cho mô hình trồng cây kiểu nhỏ / Lê Văn Thanh, GVHD: Mai Thị Thúy Hà
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 64tr. ; A4
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do cây trồng
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100814-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173981
00213
0043ADF2698-6F0A-45A4-95ED-58F3C3226DB8
005202010011621
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001022114|zntanguyet
082 |a000|bLE-T
100 |aLê, Văn Thanh
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông Tin
245 |aXây dựng hệ thống chăm sóc cây trồng cho mô hình trồng cây kiểu nhỏ / |cLê Văn Thanh, GVHD: Mai Thị Thúy Hà
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a64tr. ; |cA4
653 |aXây dựng
653 |acây trồng
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100814-5
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100814 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-T Đồ Án 1
2 02100815 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-T Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào