Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 DƯ-K
Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng tại nhà hàng /
DDC 000
Tác giả CN Dương, Đắc Khanh
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
Nhan đề Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng tại nhà hàng / Dương Đắc Khanh, Nguyễn Bá Linh, Nghiêm Văn Minh, GVHD: TS Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 77tr. ; A4
Từ khóa tự do hệ thống
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do nhà hàng
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100808-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173978
00213
0044D8172CF-5E43-4462-86E3-BF7BA478491E
005202010011506
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001010609|zntanguyet
082 |a000|bDƯ-K
100 |aDương, Đắc Khanh
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
245 |aXây dựng hệ thống quản lý bán hàng tại nhà hàng / |cDương Đắc Khanh, Nguyễn Bá Linh, Nghiêm Văn Minh, GVHD: TS Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a77tr. ; |cA4
653 |ahệ thống
653 |aXây dựng
653 |anhà hàng
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100808-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100808 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DƯ-K Đồ Án 1
2 02100809 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DƯ-K Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào