Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 NG-L
Xây dựng bộ phần mềm hỗ trợ chấm và thống kê kết quả bài thi trắc nghiệm /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Long
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
Nhan đề Xây dựng bộ phần mềm hỗ trợ chấm và thống kê kết quả bài thi trắc nghiệm / Nguyễn Ngọc Long, GVHD: ThS Nguyễn Thành Huy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 109tr. ; A4
Từ khóa tự do phần mềm
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100806-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173977
00213
004606FC04B-F40B-46C8-BEA2-40EF98B25660
005202010011500
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001010006|zntanguyet
082 |a000|bNG-L
100 |aNguyễn, Ngọc Long
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
245 |aXây dựng bộ phần mềm hỗ trợ chấm và thống kê kết quả bài thi trắc nghiệm / |cNguyễn Ngọc Long, GVHD: ThS Nguyễn Thành Huy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a109tr. ; |cA4
653 |aphần mềm
653 |aXây dựng
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100806-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100806 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-L Đồ Án 1
2 02100807 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-L Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào