Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 NG-H
Xây dựng ứng dụng Mobile cho cửa hàng thời trang Fiona /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Trọng Hiếu
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nôị, Khoa Công nghệ Thông tin
Nhan đề Xây dựng ứng dụng Mobile cho cửa hàng thời trang Fiona / Nguyễn Trọng Hiếu, GVHD: Ths Mai Thị Thúy Hà
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội
Mô tả vật lý 90tr. ; A4
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do ứng dụng Mobile
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100804-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173976
00213
004B01885A0-8A10-4E6E-8F16-D7B8C1D9AB5E
005202010011437
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20201001003747|zntanguyet
082 |a000|bNG-H
100 |aNguyễn, Trọng Hiếu
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nôị, Khoa Công nghệ Thông tin
245 |aXây dựng ứng dụng Mobile cho cửa hàng thời trang Fiona / |cNguyễn Trọng Hiếu, GVHD: Ths Mai Thị Thúy Hà
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội
300 |a90tr. ; |cA4
653 |aXây dựng
653 |a ứng dụng Mobile
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100804-5
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100804 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-H Đồ Án 1
2 02100805 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-H Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào