Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 NG-T
Nghiên cứu giải pháp WIFI tập trung cho doanh nghiệp và triển khai giải pháp WIFI tập trung cho Khoa CNTT - Đại học Mở Hà Nội /
DDC 000
Tác giả CN Ngô. Tuấn Thành
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp WIFI tập trung cho doanh nghiệp và triển khai giải pháp WIFI tập trung cho Khoa CNTT - Đại học Mở Hà Nội / Ngô Tuấn Thành, GVHD: ThS Nguyễn Thành Huy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do WIFI tập trung
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100802-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173975
00213
004BB466B78-0408-45D7-907A-873FBBDC6D2B
005202010011432
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001003229|zntanguyet
082 |a000|bNG-T
100 |aNgô. Tuấn Thành
245 |aNghiên cứu giải pháp WIFI tập trung cho doanh nghiệp và triển khai giải pháp WIFI tập trung cho Khoa CNTT - Đại học Mở Hà Nội / |cNgô Tuấn Thành, GVHD: ThS Nguyễn Thành Huy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a96tr. ; |cA4
653 |aNghiên cứu
653 |aWIFI tập trung
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100802-3
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100802 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-T Đồ Án 1
2 02100803 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-T Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào