Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
xxxxxxx /
Nhan đề xxxxxxx / adfgggh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội
Mô tả vật lý A4
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100798-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173973
00213
004CCB4FEAB-46DC-40E8-90A1-2811BBF6B177
005202010011411
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20201001001117|zdtmkhue
245 |axxxxxxx / |cadfgggh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội
300 |cA4
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100798-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100798 Kho Khoa Công nghệ Thông tin Đồ Án 1
2 02100799 Kho Khoa Công nghệ Thông tin Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào