Opac-Dmd And Related Information 
Luận án
330 NG-Q
Chính sách xuất khẩu Hàng may mặc Việt Nam :
DDC 330
Tác giả CN Nguyễn, Văn Quang
Nhan đề Chính sách xuất khẩu Hàng may mặc Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Chuyên ngành Quản lý Kinh tế. Mã số 62340410 / Nguyễn Văn Quang; NHDKH PGS.TS Kim Văn Chính
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 224 tr. ; A4
Tùng thư Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hàng may mặc
Từ khóa tự do Chính sách xuất khẩu
Địa chỉ 01Kho Luận án(1): 01900039
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173943
00212
004B24545D1-A094-4FA0-85A9-920666EFB821
005202009091537
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200909013705|bdtmkhue|y20200909010838|zdtmkhue
082 |a330|bNG-Q
100 |aNguyễn, Văn Quang
245 |aChính sách xuất khẩu Hàng may mặc Việt Nam : |bLuận án Tiến sĩ Chuyên ngành Quản lý Kinh tế. Mã số 62340410 / |cNguyễn Văn Quang; NHDKH PGS.TS Kim Văn Chính
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a224 tr. ; |cA4
490 |aHọc Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
653 |aViệt Nam
653 |aHàng may mặc
653 |aChính sách xuất khẩu
852|a01|bKho Luận án|j(1): 01900039
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanan/nguyenvanquang/nguyenvanquang_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01900039 Kho Luận án 330 NG-Q Luận án 1
  1 of 1