Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
660.6 NG-D
Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học. Mã số V2018-06 :
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đạo
Nhan đề Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học. Mã số V2018-06 : Báo cáo Tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện / PGS.TS Nguyễn Văn Đạo
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 50 tr. ; A4
Tóm tắt Để góp phần nâng cao chất lượng của việc dạy và học của sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học tại trường đại học mở Hà Nội, chúng tôi đã đề xuất đề tài: “Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học” Trong khuân khổ của một đề tài hẹp này, chúng tôi chỉ có một mục đích là góp phần xây dựng một mô hình học tập do chính giảng viên chế tạo bằng những nguyên vật liệu trong nước thay thế cho các trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài với kinh phí lớn và các know - how về công nghệ chế tạo và vận hành khó được tiết lộ. Nhờ có mô hình đào tạo này mà chúng tôi có thể nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên công nghệ sinh học thông qua các mô hình trực quan, cũng như khắc phục được những khó khăn trong việc đưa sinh viên vào kiến tập tại các nhà máy bia của các công ty đang sản xuất tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Chế tạo
Từ khóa tự do Mô hình thiết bị sản xuất bia
Tác giả(bs) CN TS. Đào Thị Hồng Vân
Tác giả(bs) CN ThS. Vũ Kim Thoa
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700058
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173936
0029
004EC0E1C10-9A0C-4D01-A720-BE55991948F5
005202009040857
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200903185730|bdtmkhue|y20200903013539|zdtmkhue
082 |a660.6|bNG-D
100 |aNguyễn, Văn Đạo
245 |aThiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học. Mã số V2018-06 : |bBáo cáo Tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện / |cPGS.TS Nguyễn Văn Đạo
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a50 tr. ; |cA4
520 |aĐể góp phần nâng cao chất lượng của việc dạy và học của sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học tại trường đại học mở Hà Nội, chúng tôi đã đề xuất đề tài: “Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học” Trong khuân khổ của một đề tài hẹp này, chúng tôi chỉ có một mục đích là góp phần xây dựng một mô hình học tập do chính giảng viên chế tạo bằng những nguyên vật liệu trong nước thay thế cho các trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài với kinh phí lớn và các know - how về công nghệ chế tạo và vận hành khó được tiết lộ. Nhờ có mô hình đào tạo này mà chúng tôi có thể nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên công nghệ sinh học thông qua các mô hình trực quan, cũng như khắc phục được những khó khăn trong việc đưa sinh viên vào kiến tập tại các nhà máy bia của các công ty đang sản xuất tại Việt Nam.
653 |aThiết kế
653 |aChế tạo
653 |aMô hình thiết bị sản xuất bia
700 |aTS. Đào Thị Hồng Vân
700|aThS. Vũ Kim Thoa
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700058
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/660.6/nguyenvandao/nguyenvandao_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700058 Kho Kết quả NCKH 660.6 NG-D Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1