Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
740 VU-C
Nghiên cứu áp dụng hình thức biểu hiện không gian đồng hiện trong tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ vào sáng tác tranh khắc gỗ hiện đại. Mã số V2018-09 /
DDC 740
Tác giả CN Vương, Quốc Chính
Nhan đề Nghiên cứu áp dụng hình thức biểu hiện không gian đồng hiện trong tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ vào sáng tác tranh khắc gỗ hiện đại. Mã số V2018-09 / ThS Vương Quốc Chính
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; A4
Từ khóa tự do Hình thức biểu hiện không gian đồng hiện
Từ khóa tự do Tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ
Từ khóa tự do Tranh khắc gỗ hiện đại
Tác giả(bs) CN ThS Nguyễn Bích Liễu
Tác giả(bs) CN ThS Phạm Thị Hoài Nam
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700057
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173935
0029
00401C078F2-D41D-48AA-951F-C500D207AD95
005202009031458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200903005847|bdtmkhue|y20200903001825|zdtmkhue
082 |a740|bVU-C
100 |aVương, Quốc Chính
245 |aNghiên cứu áp dụng hình thức biểu hiện không gian đồng hiện trong tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ vào sáng tác tranh khắc gỗ hiện đại. Mã số V2018-09 / |cThS Vương Quốc Chính
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a74 tr. ; |cA4
653 |aHình thức biểu hiện không gian đồng hiện
653 |aTranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ
653 |aTranh khắc gỗ hiện đại
700 |aThS Nguyễn Bích Liễu
700|aThS Phạm Thị Hoài Nam
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700057
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/740/vuongquocchinh/vuongquocchinh_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700057 Kho Kết quả NCKH 740 VU-C Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1