Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
370 TR-T
Nghiên cứu các giải pháp đổi mới hoạt động giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-13 :
DDC 370
Tác giả CN Trần, Thị Lan Thu
Nhan đề Nghiên cứu các giải pháp đổi mới hoạt động giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-13 : Báo cáo tóm tắt Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường / TS. Trần Thị Lan Thu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tóm tắt Hoạt động giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong quá trình tương tác giữa người học với người dạy, người dạy với người học và giữa người học với nhau. Nghiên cứu về các hoạt động giảng dạy hiệu quả này sẽ giúp cho nhà trường đẩy mạnh tăng cường thêm các hoạt động cho quá trình đào tạo.
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hoạt động giảng dạy trực tuyến
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Lự
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Nga
Tác giả(bs) CN Lưu Tiến Trung
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Đức
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hồng Nhung
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700056
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173934
0029
004A71F47D4-0137-46B0-9E37-B2C3006B70B0
005202009011529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200901012930|bdtmkhue|y20200901011431|zdtmkhue
082 |a370|bTR-T
100 |aTrần, Thị Lan Thu
245 |aNghiên cứu các giải pháp đổi mới hoạt động giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-13 : |bBáo cáo tóm tắt Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường / |cTS. Trần Thị Lan Thu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a90 tr. ; |cA4
520 |aHoạt động giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong quá trình tương tác giữa người học với người dạy, người dạy với người học và giữa người học với nhau. Nghiên cứu về các hoạt động giảng dạy hiệu quả này sẽ giúp cho nhà trường đẩy mạnh tăng cường thêm các hoạt động cho quá trình đào tạo.
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aHoạt động giảng dạy trực tuyến
700 |aBùi Thị Lự
700|aBùi Thị Nga
700|aLưu Tiến Trung
700|aNgô Văn Đức
700|aVũ Thị Hồng Nhung
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700056
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/370/tranthilanthu/tranthilanthu_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700056 Kho Kết quả NCKH 370 TR-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1