Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
370 TR-T
Nghiên cứu hoàn thiện xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-17 :
DDC 370
Tác giả CN Trần, Thị Lan Thu
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-17 : Báo cáo Tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Trường / Trần Thị Lan Thu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 98 tr. ; A4
Tóm tắt Thực tiễn tại Trường Đại học Mở Hà Nội, với sứ mạng là mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Từ năm 2009, Trường đã bắt đầu triển khai ĐTTT cấp văn bằng đại học. Để triển khai ĐTTT, Trường đã chuẩn bị và xây dựng hệ thống HLĐT cho các ngành đào tạo. Trong những năm gần đây, nhu cầu học trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội tăng cao. Công tác xây dựng HLĐT rất được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, để thích ứng với sự phát triển của CNTT, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nhu cầu của người học ngày càng đa dạng, đòi hỏi công tác xây dựng HLĐT cần được đổi mới, tạo ra những HLĐT với chất lượng tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Mở Hà Nội” nhằm đề xuất mô hình xây dựng HLĐT áp dụng tại Trường Đại học Mở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện xây dựng HLĐT tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
Từ khóa tự do Học liệu điện tử
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai Phương
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Hân
Tác giả(bs) CN Lưu Tiến Trung
Tác giả(bs) CN Ngô Văn Đức
Tác giả(bs) CN Trần Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Vũ Hoàng Đức
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700055
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173933
0029
004403EF489-85FA-46F3-B291-90F18AB55B76
005202009011448
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200901004850|bdtmkhue|y20200901002500|zdtmkhue
082 |a370|bTR-T
100 |aTrần, Thị Lan Thu
245 |aNghiên cứu hoàn thiện xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-17 : |bBáo cáo Tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Trường / |cTrần Thị Lan Thu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a98 tr. ; |cA4
520 |aThực tiễn tại Trường Đại học Mở Hà Nội, với sứ mạng là mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Từ năm 2009, Trường đã bắt đầu triển khai ĐTTT cấp văn bằng đại học. Để triển khai ĐTTT, Trường đã chuẩn bị và xây dựng hệ thống HLĐT cho các ngành đào tạo. Trong những năm gần đây, nhu cầu học trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội tăng cao. Công tác xây dựng HLĐT rất được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên, để thích ứng với sự phát triển của CNTT, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nhu cầu của người học ngày càng đa dạng, đòi hỏi công tác xây dựng HLĐT cần được đổi mới, tạo ra những HLĐT với chất lượng tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện xây dựng học liệu điện tử tại Trường Đại học Mở Hà Nội” nhằm đề xuất mô hình xây dựng HLĐT áp dụng tại Trường Đại học Mở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện xây dựng HLĐT tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
653 |aHọc liệu điện tử
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
700 |aBùi Thị Nga
700|aNguyễn Thị Mai Phương
700|aLê Ngọc Hân
700|aLưu Tiến Trung
700|aNgô Văn Đức
700|aTrần Hoài Nam
700|aVũ Hoàng Đức
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700055
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/370/tranthilanthu/tranthilanthu_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700055 Kho Kết quả NCKH 370 TR-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1