Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
495.922 NGO
Ngôn ngữ Việt Nam.
DDC 495.922
Nhan đề Ngôn ngữ Việt Nam. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển. Hội thảo ngữ học toàn quốc 2019 / PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Lê Quang ThiêmTập 2 :
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 2187tr. : minh họa ; 27cm
Tùng thư Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Hội nhập
Từ khóa tự do Giao lưu
Từ khóa tự do Ngữ học
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103223
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173534
0022
0046C7D570C-FF02-45B7-8973-7C1BA5F2079F
005202005211643
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200521024314|zpltuan
082 |a495.922|bNGO
245 |aNgôn ngữ Việt Nam. |nTập 2 : |bTrong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển. Hội thảo ngữ học toàn quốc 2019 / |cPGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Lê Quang Thiêm
260 |aH. : |bDân trí, |c2019
300 |a2187tr. : |bminh họa ; |c27cm
490 |aHội Ngôn ngữ học Việt Nam
653 |aNgôn ngữ
653 |aHội nhập
653 |aGiao lưu
653 |aNgữ học
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103223
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103223 Kho Khoa Tiếng Anh 495.922 NGO Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào