Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
418.03 NG-H
Dịch thuật :
DDC 418.03
Tác giả CN Nguyễn, Thượng Hùng
Nhan đề Dịch thuật : những tri thức cần thiết / Nguyễn Thượng Hùng
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2014
Mô tả vật lý 1040tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Kỹ năng dịch
Từ khóa tự do Đối chiếu ngôn ngữ
Từ khóa tự do Ngữ dụng học
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(6): 09103216-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173532
0022
0045EFCA686-2841-4D4A-A119-793ED167849D
005202005211619
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20200521021939|zpltuan
082 |a418.03|bNG-H
100 |aNguyễn, Thượng Hùng
245 |aDịch thuật : |bnhững tri thức cần thiết / |cNguyễn Thượng Hùng
260 |aH. : |bTri thức, |c2014
300 |a1040tr. ; |c24cm
653 |aNgôn ngữ
653 |aDịch thuật
653 |aKỹ năng dịch
653 |aĐối chiếu ngôn ngữ
653 |aNgữ dụng học
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(6): 09103216-21
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103216 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 09103217 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 09103218 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 09103219 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 4
5 09103220 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 5
6 09103221 Kho Khoa Tiếng Anh 418.03 NG-H Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào