Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
745.51 HO-P
Giáo trình sáng tác tranh khắc gỗ màu :
DDC 745.51
Tác giả CN Hoàng, Minh Phúc
Nhan đề Giáo trình sáng tác tranh khắc gỗ màu : Lưu hành nội bộ / PGS.TS Hoàng Minh Phúc (Chủ biên); ThS Vương Quốc Chính (Thực hiện)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 211 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Sáng tác tranh
Từ khóa tự do Tranh khắc gỗ màu
Tác giả(bs) CN ThS Vương Quốc Chính
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173518
0021
0045EF9BABB-E688-45A4-83CC-DE3CE7E7DA5D
005202005150925
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200514192551|bdtmkhue|y20200514190630|zdtmkhue
082 |a745.51|bHO-P
100 |aHoàng, Minh Phúc
245 |aGiáo trình sáng tác tranh khắc gỗ màu : |bLưu hành nội bộ / |cPGS.TS Hoàng Minh Phúc (Chủ biên); ThS Vương Quốc Chính (Thực hiện)
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a211 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aSáng tác tranh
653 |aTranh khắc gỗ màu
700 |aThS Vương Quốc Chính
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/740_ve_trangtri/sangtactranhkhacgomau/sangtactranhkhacgomau_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào