Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.406 ONC
On change management :
DDC 658.406
Nhan đề On change management : HBR's 10 must reads
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011
Mô tả vật lý 210 p; 21cm
Tùng thư HBR's 10 must reads (series)
Từ khóa tự do Organizational change
Từ khóa tự do Leadership.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302378
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173057
0023
0041CAF2741-4ABB-4054-BCC8-D4A31223AC56
005202001151635
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|a20200115163505|blongtd|y20191209153948|znthhanh
082 |a658.406|bONC
245 |aOn change management : |bHBR's 10 must reads
260 |aBoston, Mass. : |bHarvard Business Review Press, |c2011
300 |a210 p; |c21cm
490 |aHBR's 10 must reads (series)
653 |aOrganizational change
653 |aLeadership.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302378
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302378 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ONC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào