Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.4092 M-R
The opposable mind:
DDC 658.4092
Tác giả CN Martin, Roger L.
Nhan đề The opposable mind: How successful leaders win through integrative thinking / Roger L. Martin
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2009
Mô tả vật lý xii, 210 p : ill ; 22cm
Từ khóa tự do Điều hành
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173049
0023
004C50586EE-42E2-4234-83EE-B7C43FC1559E
005201912091512
008081223s2009 xxu eng
0091 0
039|y20191209151205|znthhanh
082 |a658.4092|bM-R
100 |aMartin, Roger L.
245 |aThe opposable mind: |bHow successful leaders win through integrative thinking / |cRoger L. Martin
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2009
300 |axii, 210 p : |bill ; |c22cm
653 |aĐiều hành
653 |aQuản lý
653 |aLãnh đạo
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302370
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302370 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4092 M-R Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào