Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.81 BO-T
HBR's 10 must reads on sales /
DDC 658.81
Tác giả CN Bonoma, Thomas V
Nhan đề HBR's 10 must reads on sales / Thomas V. Bonoma, Philip Kotler, Neil Rackham...
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2017
Mô tả vật lý v, 176 p. : ill ; 21 cm.
Tùng thư HBR's 10 must reads series
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Bán hàng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302364-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173046
0023
004807D216F-2C92-4285-BB86-CE01E4D902E7
005201911290947
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20191129094728|znthhanh
082 |a658.81|bBO-T
100 |aBonoma, Thomas V
245 |aHBR's 10 must reads on sales / |cThomas V. Bonoma, Philip Kotler, Neil Rackham...
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2017
300 |av, 176 p. : |bill ; |c21 cm.
490 |aHBR's 10 must reads series
653 |aQuản lý
653 |aBán hàng
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302364-5
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302364 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.81 BO-T Sách Ngoại Văn 1
2 01302365 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.81 BO-T Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào