Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 LE-H
Tăng cường hạn chế gian lận thuế qua chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Lê, Hồng Hà
Nhan đề Tăng cường hạn chế gian lận thuế qua chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Lê Hồng Hà; Lê Thị Hằng; Phạm Thị Ngọc; GVHD: Dương Thị Tuệ;
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 147tr. ; A4
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Chuyển giá
Từ khóa tự do Hạn chế
Từ khóa tự do Tăng cường
Từ khóa tự do Gian lận thuế
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100103
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172986
0029
004DFDBAEEA-CFA8-4D5F-9EF9-F438C88CB6D6
005201910021507
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20191002150745|zvthha
082 |a332|bLE-H
100 |aLê, Hồng Hà
245 |aTăng cường hạn chế gian lận thuế qua chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / |cLê Hồng Hà; Lê Thị Hằng; Phạm Thị Ngọc; GVHD: Dương Thị Tuệ;
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a147tr. ; |cA4
653 |aDoanh nghiệp
653 |aChuyển giá
653 |aHạn chế
653 |aTăng cường
653 |aGian lận thuế
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100103
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100103 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 LE-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào