Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 DO-T
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Vietinbank /
DDC 332
Tác giả CN Đỗ, Thì Thùy Trang
Nhan đề Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Vietinbank / Đỗ Thị Thùy Trang; Lê Minh Tâm; Vũ Thị Tiểu Ngọc; Nguyễn Thị Hồng Nhung; GVJD: ThS. Nguyễn Thị Toàn
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 78tr. ; A4
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do TMCP
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100098
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172981
0029
004381749A3-939D-4675-A4F3-F392EBF1F986
005201910021450
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20191002145025|zvthha
082 |a332|bDO-T
100 |aĐỗ, Thì Thùy Trang
245 |aPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Vietinbank / |cĐỗ Thị Thùy Trang; Lê Minh Tâm; Vũ Thị Tiểu Ngọc; Nguyễn Thị Hồng Nhung; GVJD: ThS. Nguyễn Thị Toàn
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a78tr. ; |cA4
653 |aNgân hàng
653 |aĐiện tử
653 |aDịch vụ
653 |aPhát triển
653 |aTMCP
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100098
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100098 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 DO-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào