Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 LE-N
Phân tích cấu trúc tài chính của công ty cổ phần BIBICA /
DDC 332
Tác giả CN Lê, Minh Nguyệt
Nhan đề Phân tích cấu trúc tài chính của công ty cổ phần BIBICA / Lê Minh Nguyệt; Hoàng Thị Ngọc Ánh; Phùng Thị Hà; Võ Hồng Phong; Đặng Văn Quang; GVHD: TS. Bùi Thanh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 73tr. ; A4.
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Cấu trúc
Từ khóa tự do BIBICA
Từ khóa tự do CTCP
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100094
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172977
0029
004DBA9B387-C779-4985-B52C-3FBDB091CCC4
005201910021433
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20191002143307|zvthha
082 |a332|bLE-N
100 |aLê, Minh Nguyệt
245 |aPhân tích cấu trúc tài chính của công ty cổ phần BIBICA / |cLê Minh Nguyệt; Hoàng Thị Ngọc Ánh; Phùng Thị Hà; Võ Hồng Phong; Đặng Văn Quang; GVHD: TS. Bùi Thanh Sơn
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a73tr. ; |cA4.
653 |aTài chính
653 |aPhân tích
653 |aCấu trúc
653 |aBIBICA
653 |aCTCP
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100094
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100094 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 LE-N Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào