Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 NG-N
Lựa chọn đối tác trong hoạt động M&A nghiên cứu tình huống M&A của HD bank và Đại Á bank /
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ánh Nhàn
Nhan đề Lựa chọn đối tác trong hoạt động M&A nghiên cứu tình huống M&A của HD bank và Đại Á bank / Nguyễn Thị Ánh Nhàn; Nguyễn Thị Bích Diệp; GVHD: TS. Đàm Quang Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 50tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Tình huống
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Đối tác
Từ khóa tự do M&A
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100093
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172976
0029
004470BCFE2-E00E-4EFC-9E11-254E4BED9052
005201910021430
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20191002143014|zvthha
082 |a332|bNG-N
100 |aNguyễn, Thị Ánh Nhàn
245 |aLựa chọn đối tác trong hoạt động M&A nghiên cứu tình huống M&A của HD bank và Đại Á bank / |cNguyễn Thị Ánh Nhàn; Nguyễn Thị Bích Diệp; GVHD: TS. Đàm Quang Vinh
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a50tr. ; |cA4
653 |aNghiên cứu
653 |aTình huống
653 |aHoạt động
653 |aĐối tác
653 |aM&A
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100093
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100093 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 NG-N Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào