Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 DO-T
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng HUD /
DDC 658
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Tiến
Nhan đề Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng HUD / Đỗ Ngọc Tiến
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 96tr. ; A4
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Hoàn thiện công tác
Từ khóa tự do HUD
Từ khóa tự do Tư vấn đầu tư
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172946
0027
004E61E78F5-324B-4F53-81E2-31F1BC7BDECF
005201909101255
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910125540|btdnam|y20190910124757|ztdnam
082 |a658|bDO-T
100 |aĐỗ, Ngọc Tiến
245 |aHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng HUD / |cĐỗ Ngọc Tiến
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a96tr. ; |cA4
653 |aĐào tạo
653 |aNguồn nhân lực
653 |aHoàn thiện công tác
653 |aHUD
653 |aTư vấn đầu tư
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/dongoctien/dongoctien_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào