Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
621.3 NG-T
Nghiên cứu thiết hế thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây LORA /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Trung
Nhan đề Nghiên cứu thiết hế thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây LORA / Nguyễn Ngọc Trung; NHDKH TS Nguyễn Hoàng Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 99 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây Lora nhằm tổng hợp các dữ liệu để phân tích. - Phương pháp nghiên cứu: Thông qua các mô hình thiết kế và tài liệu. 2. Kết quả nghiên cứu Thông qua các bản thiết kế tạo nên mô hình hệ thống nhỏ thu thập dữ liệu là hình ảnh trong không khí và hiển thị lên màn hình. 3. Kết luận Thông qua quá trình làm luận văn tôi đã hiểu hơn về các bước, quy trình thiết kế kỹ thuật một sản phẩm. Tuy chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt, không tránh khỏi sai sót nhưng đó là những kinh nghiệm quy báu cho tôi học tập sau này cũng như được rèn luyện khả năng lập trình, hàn mạch và lắp linh kiện, khả năng phán đoán tìm kiếm những lỗi sai đơn giản đến những lỗi sai khó phát hiện. Qua đó đưa ra được những những cách giải quyết phù hợp cho từng vấn đề vướng mắc qua đó hiểu biết rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi.
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Công nghệ truyền không dây LORA
Từ khóa tự do Hệ thống thu thập dữ liệu
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501965
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101428
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172941
0027
004E8F58416-3EAB-4A58-A8EA-0CACC1106226
005201908150943
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815094304|bdtmkhue|y20190801104537|zdtmkhue
082 |a621.3|bNG-T
100 |aNguyễn, Ngọc Trung
245 |aNghiên cứu thiết hế thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây LORA / |cNguyễn Ngọc Trung; NHDKH TS Nguyễn Hoàng Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a99 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ truyền không dây Lora nhằm tổng hợp các dữ liệu để phân tích. - Phương pháp nghiên cứu: Thông qua các mô hình thiết kế và tài liệu. 2. Kết quả nghiên cứu Thông qua các bản thiết kế tạo nên mô hình hệ thống nhỏ thu thập dữ liệu là hình ảnh trong không khí và hiển thị lên màn hình. 3. Kết luận Thông qua quá trình làm luận văn tôi đã hiểu hơn về các bước, quy trình thiết kế kỹ thuật một sản phẩm. Tuy chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt, không tránh khỏi sai sót nhưng đó là những kinh nghiệm quy báu cho tôi học tập sau này cũng như được rèn luyện khả năng lập trình, hàn mạch và lắp linh kiện, khả năng phán đoán tìm kiếm những lỗi sai đơn giản đến những lỗi sai khó phát hiện. Qua đó đưa ra được những những cách giải quyết phù hợp cho từng vấn đề vướng mắc qua đó hiểu biết rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi.
653 |aThiết kế
653 |aCông nghệ truyền không dây LORA
653 |aHệ thống thu thập dữ liệu
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501965
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101428
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/621.3/nguyenngoctrung/nguyenngoctrung_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501965 Kho Luận văn 621.3 NG-T Luận văn 1
2 08101428 Kho Khoa Sau Đại học 621.3 NG-T Luận văn 2
  1 of 1