Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-Q
Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Đình Quý
Nhan đề Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam / Lê Đình Quý; NHDKH PGS.TS Phạm Thị Giang Thu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về quyền của NNT, quyền và nghĩa vụ của NNT theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích một số khía cạnh về quyền thu thuế của Nhà nước và nghĩa vụ của người nộp thuế đánh giá thực tiễn thi hành Pháp luật Quản lý thuế (QLT) trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền của NNT ở Việt Nam cũng như nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam. - Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn: Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, luận văn kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kế, phương pháp so sánh nhằm làm rõ những vấn đề được nghiên cứu. Các phương pháp cụ thể được sử dụng trong quá trình nghiên cứu bao gồm: luận giải, phân tích, so sánh, đối chiếu, bình luận, tổng hợp, quy nạp... - Kết quả nghiên cứu: Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách toàn diện, có hệ thống về; Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam.Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế; Hoàn thiện pháp luật QLT trên tinh thần tôn trọng quyền của NNT sẽ góp phần đưa trật tự kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và hạn chế tối đa những hành vi sai trái của người có chức vụ, công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Từ khóa tự do Người nộp thuế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103389
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101424
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172937
0027
004A0B40704-A005-45C7-A216-D419413FF9A0
005201908241107
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824110654|bdtmkhue|y20190730152624|zdtmkhue
082 |a343.67|bLE-Q
100 |aLê, Đình Quý
245 |aQuyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam / |cLê Đình Quý; NHDKH PGS.TS Phạm Thị Giang Thu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a - Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về quyền của NNT, quyền và nghĩa vụ của NNT theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích một số khía cạnh về quyền thu thuế của Nhà nước và nghĩa vụ của người nộp thuế đánh giá thực tiễn thi hành Pháp luật Quản lý thuế (QLT) trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền của NNT ở Việt Nam cũng như nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam. - Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn: Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, luận văn kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kế, phương pháp so sánh nhằm làm rõ những vấn đề được nghiên cứu. Các phương pháp cụ thể được sử dụng trong quá trình nghiên cứu bao gồm: luận giải, phân tích, so sánh, đối chiếu, bình luận, tổng hợp, quy nạp... - Kết quả nghiên cứu: Luận văn là công trình nghiên cứu có tính chất đề cập chung một cách toàn diện, có hệ thống về; Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế theo pháp luật Việt Nam.Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận văn đóng góp những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế; Hoàn thiện pháp luật QLT trên tinh thần tôn trọng quyền của NNT sẽ góp phần đưa trật tự kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và hạn chế tối đa những hành vi sai trái của người có chức vụ, công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan
653 |aQuản lý thuế
653 |aNgười nộp thuế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103389
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101424
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/ledinhquy/ledinhquy_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103389 Kho Khoa Luật 343.67 LE-Q Luận văn 1
2 08101424 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 LE-Q Luận văn 2
  1 of 1