Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-K
Tạo động lực lao động tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hoàng Mai /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Đắc Khoa
Nhan đề Tạo động lực lao động tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hoàng Mai / Nguyễn Đắc Khoa; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 134 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu công tác tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Trên cơ sở hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận về tạo động lực lao động, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai, những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại hiện có, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai. Để có được những thông tin, dữ liệu, các phân tích, kết luận và các giải pháp mang tính thuyết phục trong luận văn này đã sử dụng kết hợp hệ thống các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê số liệu, Phương pháp phân tích, Phương pháp so sánh, Phương pháp điều tra xã hội. Dựa trên kết quả điều tra và những đánh giá khách quan, tác giả đã khái quát lại những điểm đã làm được, những mặt còn hạn chế trong tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Trên cơ sở đó, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và hoàn thiện tạo động lực lao động tại đây. Đồng thời Luận văn cũng đưa ra một số gợi ý đối với bản thân người lao động và một số kiến nghị với Nhà nước để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho NLĐ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai.
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Động lực lao động
Từ khóa tự do Động lực làm việc
Từ khóa tự do Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hoàng Mai
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501964
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101422
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172935
0027
004C726576A-E050-48BE-BF51-0E5CD2835329
005201909101329
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910132935|btdnam|y20190730144519|zdtmkhue
082 |a658|bNG-K
100 |aNguyễn, Đắc Khoa
245 |aTạo động lực lao động tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hoàng Mai / |cNguyễn Đắc Khoa; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a134 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu công tác tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Trên cơ sở hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận về tạo động lực lao động, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai, những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại hiện có, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai. Để có được những thông tin, dữ liệu, các phân tích, kết luận và các giải pháp mang tính thuyết phục trong luận văn này đã sử dụng kết hợp hệ thống các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê số liệu, Phương pháp phân tích, Phương pháp so sánh, Phương pháp điều tra xã hội. Dựa trên kết quả điều tra và những đánh giá khách quan, tác giả đã khái quát lại những điểm đã làm được, những mặt còn hạn chế trong tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai. Trên cơ sở đó, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và hoàn thiện tạo động lực lao động tại đây. Đồng thời Luận văn cũng đưa ra một số gợi ý đối với bản thân người lao động và một số kiến nghị với Nhà nước để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho NLĐ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai.
653 |aLao động
653 |aĐộng lực lao động
653 |aĐộng lực làm việc
653 |aCơ quan Bảo hiểm Xã hội Quận Hoàng Mai
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501964
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101422
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/nguyendackhoa/nguyendackhoa_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501964 Kho Luận văn 658 NG-K Luận văn 1
2 08101422 Kho Khoa Sau Đại học 658 NG-K Luận văn 2
  1 of 1