Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-T
Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội. /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Duy Tấn
Nhan đề Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội. / Nguyễn Duy Tấn; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 102 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài “Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội” góp phần cho việc đánh giá, phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp phân tích, phương pháp quan sát, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu. Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác và tin cậy, Luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì gồm: kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2018, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế; từ đó đưa ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh đó luận văn cũng đưa một số khuyến nghị với UBND thành phố Hà Nội nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo./.
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Huyện Thanh Trì
Từ khóa tự do Nông thôn mới
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501963
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101421
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172934
0027
004916CABF9-7422-4E16-B6AA-C6FB0CC6FB1E
005201909101337
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910133756|btdnam|y20190730143416|zdtmkhue
082 |a658|bNG-T
100 |aNguyễn, Duy Tấn
245 |aHiệu quả xây dựng nông thôn mới tại Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội. / |cNguyễn Duy Tấn; NHDKH GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a102 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài “Hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội” góp phần cho việc đánh giá, phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp phân tích, phương pháp quan sát, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu. Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác và tin cậy, Luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì gồm: kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2018, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế; từ đó đưa ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh đó luận văn cũng đưa một số khuyến nghị với UBND thành phố Hà Nội nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo./.
653 |aThành phố Hà Nội
653 |aHuyện Thanh Trì
653 |aNông thôn mới
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501963
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101421
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/nguyenduytan/nguyenduytan_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501963 Kho Luận văn 658 NG-T Luận văn 1
2 08101421 Kho Khoa Sau Đại học 658 NG-T Luận văn 2
  1 of 1