Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 PH-Q
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG CÂY CẢNH TRONG VƯỜN /
DDC 000
Tác giả CN Phạm, Nhật Quang
Nhan đề NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG CÂY CẢNH TRONG VƯỜN / Phạm Nhật Quang; NHDKH PGS.TS Vũ Chấn Hưng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thuật toán giám sát và điều khiển, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển môi trường nuôi trồng cây cảnh qua mạng sử dụng công nghệ Arduino. 2. Phương pháp nghiên cứu: * Các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm: công nghệ Arduino; hệ thống truyền dữ liệu qua mạng; thuật toán giám sát và điều khiển qua mạng; kế thừa mô hình sản xuất đã có trong thực tiễn. * Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng: Chạy thử, kiểm tra phát hiện lỗi, hoàn thiện hệ thống. 3. Kết quả nghiên cứu: Sau khoảng thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hệ thống giám sát và điều khiển qua mạng môi trường nuôi trồng cây cảnh trong vườn đã được triển khai thực tiễn tại khu vườn tại tổ 3, phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây. Đã giúp giảm thiểu thời gian và nhân công cho việc chăm sóc vườn, góp phần đem lại hiệu quả trong việc chăm sóc cây, nhất là vào các giai đoạn phát triển quan trọng của cây. 4. Kết luận: Những đóng góp của luận văn - Luận văn được nghiên cứu và giải quyết dựa trên quan điểm tiếp cận hệ thống, phân tích và thiết kế bắt đầu từ cấp độ kiến trúc hệ thống đến cấp độ lựa chọn và triển khai công nghệ phù hợp là công nghệ Arduino và Blynk. - Đã xây dựng được các thuật toán giám sát và điều khiển tự động thông qua các thông số môi trường của vườn cây cảnh. - Đã phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống điều khiển tự động phản hồi khép kín; cài đặt và đưa vào hoạt động hệ thống (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) 5. Định hướng phát triển của đề tài: - Tích hợp thêm hệ thống cảnh báo vào các hệ thống giám sát qua mạng - Sử dụng động cơ 3 pha để giải quyết vấn đề công suất động cơ, - Phát triển thêm hệ thống hệ thống sưởi, hệ thống quạt thông gió. - Thu thập và xử lý dữ liệu của cảm biến.
Từ khóa tự do hệ thống giám sát
Từ khóa tự do Arduino
Từ khóa tự do Blynk
Từ khóa tự do điều khiển qua mạng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501961
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101419
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172932
0027
004257A03FE-A8E4-4448-B37D-4CE2A6A3441B
005201908151224
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815122421|bdtmkhue|y20190620152913|zdtmkhue
082 |a000|bPH-Q
100 |aPhạm, Nhật Quang
245 |aNGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG CÂY CẢNH TRONG VƯỜN / |cPhạm Nhật Quang; NHDKH PGS.TS Vũ Chấn Hưng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a74 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thuật toán giám sát và điều khiển, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển môi trường nuôi trồng cây cảnh qua mạng sử dụng công nghệ Arduino. 2. Phương pháp nghiên cứu: * Các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm: công nghệ Arduino; hệ thống truyền dữ liệu qua mạng; thuật toán giám sát và điều khiển qua mạng; kế thừa mô hình sản xuất đã có trong thực tiễn. * Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng: Chạy thử, kiểm tra phát hiện lỗi, hoàn thiện hệ thống. 3. Kết quả nghiên cứu: Sau khoảng thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hệ thống giám sát và điều khiển qua mạng môi trường nuôi trồng cây cảnh trong vườn đã được triển khai thực tiễn tại khu vườn tại tổ 3, phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây. Đã giúp giảm thiểu thời gian và nhân công cho việc chăm sóc vườn, góp phần đem lại hiệu quả trong việc chăm sóc cây, nhất là vào các giai đoạn phát triển quan trọng của cây. 4. Kết luận: Những đóng góp của luận văn - Luận văn được nghiên cứu và giải quyết dựa trên quan điểm tiếp cận hệ thống, phân tích và thiết kế bắt đầu từ cấp độ kiến trúc hệ thống đến cấp độ lựa chọn và triển khai công nghệ phù hợp là công nghệ Arduino và Blynk. - Đã xây dựng được các thuật toán giám sát và điều khiển tự động thông qua các thông số môi trường của vườn cây cảnh. - Đã phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống điều khiển tự động phản hồi khép kín; cài đặt và đưa vào hoạt động hệ thống (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) 5. Định hướng phát triển của đề tài: - Tích hợp thêm hệ thống cảnh báo vào các hệ thống giám sát qua mạng - Sử dụng động cơ 3 pha để giải quyết vấn đề công suất động cơ, - Phát triển thêm hệ thống hệ thống sưởi, hệ thống quạt thông gió. - Thu thập và xử lý dữ liệu của cảm biến.
653 |ahệ thống giám sát
653 |aArduino
653 |aBlynk
653 |ađiều khiển qua mạng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501961
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101419
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/phamnhatquang/phamnhatquang_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501961 Kho Luận văn 000 PH-Q Luận văn 1
2 08101419 Kho Khoa Sau Đại học 000 PH-Q Luận văn 2
  1 of 1