Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
621.3 PH-H
Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6 /
DDC 621.3
Tác giả CN Phạm, Quang Hưng
Nhan đề Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6 / Phạm Quang Hưng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Trung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt và thế hệ IP tiếp sau là IPv6 đã ra đời mạnh mẽ với các tính năng vượt trội. Tuy nhiên địa chỉ IPv4 đang hoạt động ổn định không thể thay thế hoàn toàn bằng địa chỉ IPv6 mà phải có cơ chế chuyển đổi đảm bảo sự tương thích giữa hai dạng địa chỉ IPv4 và IPv6. Chính vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6”. 2. Mục tiêu luận văn Luận văn nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc của IPv6 và các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 sang IPv6 trong đó đi sâu vào hai phương pháp chuyển đổi có nhiều khả năng áp dụng thực tiễn là : Phương pháp chuyển đổi Dual Stack và phương pháp chuyển đổi dựa vào cơ chế Tunnel 6to4. 3. Nội dung, bố cục luận văn Chương 1: Nghiên cứu cấu trúc đặc điểm của IPv6. Chương 2 : Nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 và IPv6. Chương 3 : Mô phỏng triển khai chuyển đổi IPv4 và IPv6. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. Phương pháp thử nghiệm : Mô phỏng thử nghiệm chuyển đổi trên ảo hóa.
Từ khóa tự do IPv6
Từ khóa tự do IPv4
Từ khóa tự do Kỹ thuật chuyển đổi
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501958
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101415
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172928
0027
004AE20ADB5-88F8-42A8-8890-7F1CA5C3E4A4
005201908150950
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815095021|bdtmkhue|y20190619100205|zdtmkhue
082 |a621.3|bPH-H
100 |aPhạm, Quang Hưng
245 |aNghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6 / |cPhạm Quang Hưng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Trung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a74 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt và thế hệ IP tiếp sau là IPv6 đã ra đời mạnh mẽ với các tính năng vượt trội. Tuy nhiên địa chỉ IPv4 đang hoạt động ổn định không thể thay thế hoàn toàn bằng địa chỉ IPv6 mà phải có cơ chế chuyển đổi đảm bảo sự tương thích giữa hai dạng địa chỉ IPv4 và IPv6. Chính vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6”. 2. Mục tiêu luận văn Luận văn nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc của IPv6 và các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 sang IPv6 trong đó đi sâu vào hai phương pháp chuyển đổi có nhiều khả năng áp dụng thực tiễn là : Phương pháp chuyển đổi Dual Stack và phương pháp chuyển đổi dựa vào cơ chế Tunnel 6to4. 3. Nội dung, bố cục luận văn Chương 1: Nghiên cứu cấu trúc đặc điểm của IPv6. Chương 2 : Nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi mạng IPv4 và IPv6. Chương 3 : Mô phỏng triển khai chuyển đổi IPv4 và IPv6. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. Phương pháp thử nghiệm : Mô phỏng thử nghiệm chuyển đổi trên ảo hóa.
653 |aIPv6
653 |aIPv4
653 |aKỹ thuật chuyển đổi
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501958
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101415
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/621.3/phamquanghung/phamquanghung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501958 Kho Luận văn 621.3 PH-H Luận văn 1
2 08101415 Kho Khoa Sau Đại học 621.3 PH-H Luận văn 2
  1 of 1