Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 NG-M
Hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng dịch vụ trên nền điện toán đám mây /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Văn Mạnh
Nhan đề Hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng dịch vụ trên nền điện toán đám mây / Nguyễn Văn Mạnh; NHDKH TS Dương Thăng Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu tổng quan về bài toán nhận dạng tiếng nói, mô hình cho hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng nhận dạng tiếng nói trong lĩnh vực y tế nói chung và ứng dụng thực tế tại phòng khám đa khoa Phương Đông có địa chỉ tại Hà Nam. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hệ thống đưa ra việc hỗ trợ người dùng nhập liệu bằng tiếng nói trong quá trình khám, chữa bệnh giúp người sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất. Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết của đề tài: Hệ thống nhận dạng tiếng nói trong quá trình khám bệnh - Đánh giá thực trạng các vấn đề cần nghiên cứu: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại phòng khám phương đông Hà Nam. - Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý sản xuất các chương trình truyền hình - Tích hợp hệ thống quản lý quản lý khám bệnh. Kết quả nghiên cứu: Ứng dụng đã được thử nghiệm và sử dụng thành công tại phòng khám Phương Đông
Từ khóa tự do Hệ thống nhận dạng
Từ khóa tự do Nền điện toán đám mây
Từ khóa tự do Tiếng nói Tiếng Việt
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501944
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101397
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172909
0027
0043F93622B-2E71-484E-AB08-56453D345090
005201908151211
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815121151|bdtmkhue|y20190520100611|zdtmkhue
082 |a000|bNG-M
100 |aNguyễn, Văn Mạnh
245 |aHệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng dịch vụ trên nền điện toán đám mây / |cNguyễn Văn Mạnh; NHDKH TS Dương Thăng Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a88 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu tổng quan về bài toán nhận dạng tiếng nói, mô hình cho hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt và ứng dụng nhận dạng tiếng nói trong lĩnh vực y tế nói chung và ứng dụng thực tế tại phòng khám đa khoa Phương Đông có địa chỉ tại Hà Nam. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hệ thống đưa ra việc hỗ trợ người dùng nhập liệu bằng tiếng nói trong quá trình khám, chữa bệnh giúp người sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất. Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết của đề tài: Hệ thống nhận dạng tiếng nói trong quá trình khám bệnh - Đánh giá thực trạng các vấn đề cần nghiên cứu: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại phòng khám phương đông Hà Nam. - Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý sản xuất các chương trình truyền hình - Tích hợp hệ thống quản lý quản lý khám bệnh. Kết quả nghiên cứu: Ứng dụng đã được thử nghiệm và sử dụng thành công tại phòng khám Phương Đông
653 |aHệ thống nhận dạng
653 |aNền điện toán đám mây
653 |aTiếng nói Tiếng Việt
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501944
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101397
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/nguyenvanmanh/nguyenvanmanh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501944 Kho Luận văn 000 NG-M Luận văn 1
2 08101397 Kho Khoa Sau Đại học 000 NG-M Luận văn 2
  1 of 1