Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 NG-T
Phân lớp dữ liệu sinh viên để tư vấn học sinh lựa chọn ngành trong Trung tâm Elearning /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Toàn
Nhan đề Phân lớp dữ liệu sinh viên để tư vấn học sinh lựa chọn ngành trong Trung tâm Elearning / Nguyễn Hữu Toàn; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Cấu trúc ba thành phần bao gồm: Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích Khi học sinh bắt đầu đăng ký chọn trường chọn ngành thường hay bị phân vân giữa nhiều các lựa chọn ngành nghề khác nhau. Với khả năng và điểm số của bản thân, các học sinh không biết nên chọn ngành học nào cho hợp lý và do dự vì không biết sự lựa chọn của mọi người như thế nào. Khi sự lựa chọn là không phù hợp với các em học sinh sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau như học hành kém, chán học, nghỉ học giữa chừng. Với mục đích nâng cao khả năng chọn đúng ngành đúng nghề cho các em học sinh và phù hợp với khả năng học tập của các em. Cùng với đó sẽ nâng cao hơn chất lượng đầu vào và giảm thiểu khả năng chán học, nghỉ học của sinh viên cho trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning. Với dữ liệu sinh viên của hệ thống đào tạo thì ứng dụng sẽ đưa ra được những kết quả khả quan và hợp lý nhất. Sẽ giúp các em học sinh có sự lựa chọn hợp lý cho bản thân và giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm Đào tạo trực tuyến E-Learning. Phương pháp nghiên cứu + Tìm hiểu và lựa chọn phương pháp KPDL thích hợp + Khảo sát, thu thập, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu + Chọn công cụ tiên tiến xử lý + Triển khai xây dựng, mô phỏng, so sánh và đánh giá
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Ngành nghề
Từ khóa tự do Phân lớp dữ liệu sinh viên
Từ khóa tự do Trung tâm E-learning
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501943
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101396
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172908
0027
004E651A2E7-CAD7-4820-8E86-E59403107003
005201908151115
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815111515|bdtmkhue|y20190520094939|zdtmkhue
082 |a000|bNG-T
100 |aNguyễn, Hữu Toàn
245 |aPhân lớp dữ liệu sinh viên để tư vấn học sinh lựa chọn ngành trong Trung tâm Elearning / |cNguyễn Hữu Toàn; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a83 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aCấu trúc ba thành phần bao gồm: Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích Khi học sinh bắt đầu đăng ký chọn trường chọn ngành thường hay bị phân vân giữa nhiều các lựa chọn ngành nghề khác nhau. Với khả năng và điểm số của bản thân, các học sinh không biết nên chọn ngành học nào cho hợp lý và do dự vì không biết sự lựa chọn của mọi người như thế nào. Khi sự lựa chọn là không phù hợp với các em học sinh sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau như học hành kém, chán học, nghỉ học giữa chừng. Với mục đích nâng cao khả năng chọn đúng ngành đúng nghề cho các em học sinh và phù hợp với khả năng học tập của các em. Cùng với đó sẽ nâng cao hơn chất lượng đầu vào và giảm thiểu khả năng chán học, nghỉ học của sinh viên cho trung tâm đào tạo trực tuyến E-Learning. Với dữ liệu sinh viên của hệ thống đào tạo thì ứng dụng sẽ đưa ra được những kết quả khả quan và hợp lý nhất. Sẽ giúp các em học sinh có sự lựa chọn hợp lý cho bản thân và giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm Đào tạo trực tuyến E-Learning. Phương pháp nghiên cứu + Tìm hiểu và lựa chọn phương pháp KPDL thích hợp + Khảo sát, thu thập, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu + Chọn công cụ tiên tiến xử lý + Triển khai xây dựng, mô phỏng, so sánh và đánh giá
653 |aHọc sinh
653 |aNgành nghề
653 |aPhân lớp dữ liệu sinh viên
653 |aTrung tâm E-learning
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501943
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101396
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/nguyenhuutoan/nguyenhuutoan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501943 Kho Luận văn 000 NG-T Luận văn 1
2 08101396 Kho Khoa Sau Đại học 000 NG-T Luận văn 2
  1 of 1