Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 TR-N
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền /
DDC 657
Tác giả CN Trần, Hải Nam
Nhan đề Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền / Trần Hải Nam; NHDKH GS.TS Nguyễn Văn Công
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền” góp phần đánh giá khách quan những kết quả cũng như tồn tại của việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền qua đó đề xuất một số giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp thống kê và tổng hợp dữ liệu sử dụng các công cụ phân tích báo cáo tài chính và các công cụ văn phòng để tính toán xem xát báo cáo tài chính. Với các tài liệu giáo trình và tự nghiên cứu tác giả đã khái quát một cách tổng quát những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính đồng thời tìm hiểu về thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền. Luận văn đã đi sâu đánh giá những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính, về công cụ và kỹ thuật phân tích phân tích báo cáo tài chính, về nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền. Qua đó đánh giá chất lượng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền là khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại Công ty như hoàn thiện về công tác tổ chức, công cụ và kỹ thuật phân tích và nội dung phân tích BCTC.
Từ khóa tự do Phân tích báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501936
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101389
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172900
0027
00472DB0143-3576-4D34-AE21-5988C9C90FE3
005201909171355
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190917135507|bnthhanh|y20190514124950|zdtmkhue
082 |a657|bTR-N
100 |aTrần, Hải Nam
245 |aHoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền / |cTrần Hải Nam; NHDKH GS.TS Nguyễn Văn Công
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền” góp phần đánh giá khách quan những kết quả cũng như tồn tại của việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền qua đó đề xuất một số giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp thống kê và tổng hợp dữ liệu sử dụng các công cụ phân tích báo cáo tài chính và các công cụ văn phòng để tính toán xem xát báo cáo tài chính. Với các tài liệu giáo trình và tự nghiên cứu tác giả đã khái quát một cách tổng quát những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính đồng thời tìm hiểu về thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền. Luận văn đã đi sâu đánh giá những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính, về công cụ và kỹ thuật phân tích phân tích báo cáo tài chính, về nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền. Qua đó đánh giá chất lượng công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền là khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại Công ty như hoàn thiện về công tác tổ chức, công cụ và kỹ thuật phân tích và nội dung phân tích BCTC.
653 |aPhân tích báo cáo tài chính
653 |aCông ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501936
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101389
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/tranhainam/tranhainam_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501936 Kho Luận văn 657 TR-N Luận văn 1
2 08101389 Kho Khoa Sau Đại học 657 TR-N Luận văn 2
  1 of 1