Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 VU-N
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Minh /
DDC 657
Tác giả CN Vũ, Hồng Nga
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Minh / Vũ Hồng Nga; NHDKH TS Bùi Thị Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 104 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp luôn hướng tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhưng để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, việc quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng, góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.Xuất phát từ việc nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại mà cụ thể nghiên cứu tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Minh luận văn đã giới thiệu tổng quan về công ty, về thực trạng bộ máy kế toán và thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty dưới cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị, từ đó đánh giá về những điểm mạnh và điểm yếu trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Trên cở sở những đánh giá luận văn đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Ngoài ra luận văn còn làm rõ các điều kiện để đảm bảo các giải pháp được đề xuất khả thi cả về phía nhà nước, cơ quan chức năng và đối với Công Ty Cổ phần Dược phẩm An Minh.
Từ khóa tự do chi phí
Từ khóa tự do kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Doanh thu
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501932
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101385
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172896
0027
0048407418C-E68F-454C-93CB-CEC8DCE2E661
005201909170953
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190917095332|bnthhanh|y20190514122440|zdtmkhue
082 |a657|bVU-N
100 |aVũ, Hồng Nga
245 |aKế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Minh / |cVũ Hồng Nga; NHDKH TS Bùi Thị Ngọc
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a104 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp luôn hướng tới sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhưng để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, việc quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng, góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.Xuất phát từ việc nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại mà cụ thể nghiên cứu tại Công ty cổ phần Dược phẩm An Minh luận văn đã giới thiệu tổng quan về công ty, về thực trạng bộ máy kế toán và thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty dưới cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị, từ đó đánh giá về những điểm mạnh và điểm yếu trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Trên cở sở những đánh giá luận văn đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Ngoài ra luận văn còn làm rõ các điều kiện để đảm bảo các giải pháp được đề xuất khả thi cả về phía nhà nước, cơ quan chức năng và đối với Công Ty Cổ phần Dược phẩm An Minh.
653 |achi phí
653 |akết quả kinh doanh
653 |aDoanh thu
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501932
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101385
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/vuhongnga/vuhongnga_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501932 Kho Luận văn 657 VU-N Luận văn 1
2 08101385 Kho Khoa Sau Đại học 657 VU-N Luận văn 2
  1 of 1