Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-H
Điều hành hoạt động công ty cổ phần của Giám đốc theo pháp luật Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Ngô, Xuân Hòa
Nhan đề Điều hành hoạt động công ty cổ phần của Giám đốc theo pháp luật Việt Nam / Ngô Xuân Hòa; NHDKH PGS.TS Nguyễn Như Phát
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Một số thông tin nền: Với mong muốn đi sâu tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Giám đốc trong công ty cổ phần từ đó đề ra một số giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp, góp phần ổn định, phát triển nền kinh tế xã hội; em đã chọn đề tài “Điều hành hoạt động công ty cổ phần của Giám đốc theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học của mình. Đề tài gồm 3 chương : Chương 1: Cơ Sở lý luận của pháp luật về hoạt động quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc Chương 2: Thực trạng pháp luật về quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc ở Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc ở Việt Nam
Từ khóa tự do Điều hành
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Công ty cổ phần của Giám Đốc
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101049
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103193
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172560
0027
0040940FFE0-ACED-47BF-9E96-779E283763D4
005201908130955
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190813095536|bdtmkhue|y20190411101146|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNgô, Xuân Hòa
245 |aĐiều hành hoạt động công ty cổ phần của Giám đốc theo pháp luật Việt Nam / |cNgô Xuân Hòa; NHDKH PGS.TS Nguyễn Như Phát
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a83 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Một số thông tin nền: Với mong muốn đi sâu tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Giám đốc trong công ty cổ phần từ đó đề ra một số giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp, góp phần ổn định, phát triển nền kinh tế xã hội; em đã chọn đề tài “Điều hành hoạt động công ty cổ phần của Giám đốc theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học của mình. Đề tài gồm 3 chương : Chương 1: Cơ Sở lý luận của pháp luật về hoạt động quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc Chương 2: Thực trạng pháp luật về quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc ở Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý điều hành công ty cổ phần của Giám đốc ở Việt Nam
653 |aĐiều hành
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aCông ty cổ phần của Giám Đốc
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101049
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103193
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/ngoxuanhoa/ngoxuanhoa_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103193 Kho Khoa Luật 343.67 NG-H Luận văn 1
2 08101049 Kho Luận văn 343.67 NG-H Luận văn 2
  1 of 1