Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LU-T
Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lao động từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang /
DDC 343.67
Tác giả CN Lương, Thị Thu Trang
Nhan đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lao động từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang / Lương Thị Thu Trang; NHDKH TS Nguyễn Xuân Thu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 87 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài: “Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lao động từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” đã tập trung phân tích các quy định của BLLĐ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lao động. Thông qua việc tìm hiểu các quy định của pháp luật, xem xét thực tiễn vận dụng các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra được những khó khăn, bất cập xung quanh các quy định của pháp luật cũng như việc hiểu và vận dụng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích đó, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với từng hạn chế, từ điều kiện áp dụng chế định bồi thường thiệt hại, đến cách thức, phương thức bồi thường. Tác giả hy vọng luận văn sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc hoàn thiện những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại trong tiến trình thực hiện Bộ luật lao động mới, cũng như nhận được sự quan tâm của các chủ thể áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này, đặc biệt là những người làm công tác xét xử để việc giải quyết các tranh chấp bồi thường thiệt hại.
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101035
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172546
0027
004BD351347-7620-4E40-8E48-210981726BED
005201908241114
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824111438|bdtmkhue|y20190409103831|zdtmkhue
082 |a343.67|bLU-T
100 |aLương, Thị Thu Trang
245 |aPháp luật về bồi thường thiệt hại trong lao động từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang / |cLương Thị Thu Trang; NHDKH TS Nguyễn Xuân Thu
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a87 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài: “Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lao động từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” đã tập trung phân tích các quy định của BLLĐ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lao động. Thông qua việc tìm hiểu các quy định của pháp luật, xem xét thực tiễn vận dụng các quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra được những khó khăn, bất cập xung quanh các quy định của pháp luật cũng như việc hiểu và vận dụng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích đó, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với từng hạn chế, từ điều kiện áp dụng chế định bồi thường thiệt hại, đến cách thức, phương thức bồi thường. Tác giả hy vọng luận văn sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc hoàn thiện những quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại trong tiến trình thực hiện Bộ luật lao động mới, cũng như nhận được sự quan tâm của các chủ thể áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này, đặc biệt là những người làm công tác xét xử để việc giải quyết các tranh chấp bồi thường thiệt hại.
653 |aLao động
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aTỉnh Bắc Giang
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101035
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103179
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/luongthithutrang/luongthithutrang_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103179 Kho Khoa Luật 343.67 LU-T Luận văn 1
2 08101035 Kho Luận văn 343.67 LU-T Luận văn 2
  1 of 1