Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.8 TR-H
Giáo trình thương mại điện tử căn bản /
DDC 658.8
Tác giả CN Trần Văn Hòe
Nhan đề Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hoè (ch.b.), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thọ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản Hưng Yên : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 447 tr.;21 cm
Tùng thư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt Tổng quan về thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử. Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử. An ninh thương mại điện tử... Các ứng dụng khác của thương mại điện tử
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Từ khóa tự do Căn bản
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102180
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172528
0021
004197673EE-7DA7-48C6-B833-EE06699CC76A
005201904021553
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190402155324|zdtktrang
082 |a658.8|bTR-H
100 |aTrần Văn Hòe
245 |aGiáo trình thương mại điện tử căn bản / |cTrần Văn Hoè (ch.b.), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thọ
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aHưng Yên : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2015
300 |a447 tr.;|c21 cm
490 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
520 |aTổng quan về thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử. Trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử. An ninh thương mại điện tử... Các ứng dụng khác của thương mại điện tử
653 |aThương mại điện tử
653 |aCăn bản
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102180
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102180 Kho Khoa Kinh tế 658.8 TR-H Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào