Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658 TR-M
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /
DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Song Minh
Nhan đề Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Hàn Viết Thuận, Trương Văn Tú, Cao Đình Thi... ; Hàn Viết Thuận ch.b.
Thông tin xuất bản H.; : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả vật lý 503tr.;24 cm
Tùng thư Khoa Tin học kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tóm tắt Lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin quản lý. Phân tích, thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống, hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lí. các hệ thống thông tin trong kinh tế và thương mại. Các tính toán kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lí
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin
Từ khóa tự do Thông tin quản lý
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102177
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172525
0021
00494699F3E-2B42-4A28-A72C-4C4E5A545357
005201904021504
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190402150411|zdtktrang
082 |a658|bTR-M
100 |aTrần Thị Song Minh
245 |aGiáo trình hệ thống thông tin quản lý / |cHàn Viết Thuận, Trương Văn Tú, Cao Đình Thi... ; Hàn Viết Thuận ch.b.
260 |aH.; : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2018
300 |a503tr.;|c24 cm
490 |aKhoa Tin học kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân
520 |a Lý thuyết cơ bản về hệ thống thông tin quản lý. Phân tích, thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống, hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lí. các hệ thống thông tin trong kinh tế và thương mại. Các tính toán kinh tế. Sử dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lí
653 |aQuản lý
653 |aHệ thống thông tin
653 |aThông tin quản lý
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102177
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102177 Kho Khoa Kinh tế 658 TR-M Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào